Projekt

Västra Berg, Lilla Edet

Västra Berg ligger på en höjdrygg 5 km väster om centrala Lilla Edet i ett område som är riksintresse för vindkraft.

Tre vindkraftverk planeras på 2 till 3 MW vardera.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt