Projekt

Östkinds häradsallmänning, Norrköping

På höjderna norr om Bråviken planerar Ramström Vind för en tillståndsansökan med tillhörande MKB,  vindkraftsparken avser sex verk om 3,5MW till 4,2MW med en totalhöjd på 230 meter. Tillståndsansökan planeras att lämnas in i höst 2018.

Vindmätningar visar på en årsmedelvind om 6,7-7,06 m/s för de sex positionerna.

Vindkraftverken beräknas producera mellan ca 54MWh-62 MWh per år.

 

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt