Projekt

Morkullberget, Norrköping

På höjderna norr om Bråviken planerar vi en vindkraftpark som omfattar fyra verk om ca 3,5MW vardera.  

Vindmätning visar en årsmedelvind på ca 7,5 m/s.

Vindkraftsparken beräknas producera mellan ca 44MWh- 52MWh per år.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt