Projekt

Östkinds häradsallmänning, Norrköping

På höjderna norr om Bråviken ansöker vi för en vindkraftspark om sex verk.

Vindmätningar visar på en årsmedelvind om 6,7-7,06 m/s för de sex positionerna.

Vindkraftverken i Kvarsebo beräknas producera mellan ca 36 000 000 kWh per år.

 

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt