Investorer

Investera i vindkraft

För investorer och stora elförbrukare erbjuder vi byggklara platser och nyckelfärdiga vindkraftverk.