Projekt

Hannas, Simrishamn

Två Enercon verk modell E-82 om 2,3 MW vardera.

Verken driftsattes den 15 december 2019. 

Verken beräknas tillsammans producera ca 14 000 000 kWh/år. 

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt