Projekt

Harstorp, Karlskrona

På en höjd öster om Fridlevstad uppfördes i början av 2009 en Enercon E-53 på 800 kW.

Verket producerar ca 1 600 000 kWh per år.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt