Projekt

Mällby, Jönköping

Vi planerar en etablering med 4 vindkraftverk om ca 5-6 MW per vindkraftverk. För mer information se samrådsunderlaget, bilagd.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt