Projekt

Svarvarebacken, Skara

Ansökan om bygglov föreligger för ett vindkraftverk om 2 – 3 MW.

Vindmätning med SODAR pågår.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt