Projekt

Sälshög, Tomelilla

1 x Enercon E-82 2,3 MW.

Tornhöjd: 78 meter
Rotordiameter: 82 meter
Totalhöjd: 119 meter

Årsmedelvind: ca 7,3 m/s på 78 meter ovan mark.

Uppfört i maj 2014.

Normalårsproduktion ca 7 000 000 kwh.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt