Projekt

Restad, Laholm

Öster om E4 vid Snapparp planerar vi att uppföra 1 eller 2 vindkraftverk.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt