Projekt

Restad, Laholm

Öster om E4 vid Snapparp planerar vi tillsammans med jordägaren att uppföra två Enercon E-82 på 2 MW vardera.
Varje verk beräknas producera 5000 MWh/år.

Tornhöjd 98 meter
Rotordiamter 82 meter

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt