Projekt

Össjö skog, Ängelholm

På höjden ovan Össjö har vi i slutet av 2016 uppfört 2 st Enercon E-92 med en totalhöjd på 150 meter. Vindkraftverken beräknas producera ca 6 900 MWH per verk under ett normalår.

Vi planerar att uppföra ytterligare ett verk under juli/augusti 2018.

Vindläget är mycket bra med ca 7,1 m/s i årsmedelvind.

 

 

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt