Projekt

Össjö skog, Ängelholm

På höjden ovan Össjö har vi i slutet av 2016 uppfört 2 st Enercon E-92 med en totalhöjd på 150 meter. Vindkraftverken beräknas producera ca 6 900 MWh per verk under ett normalår.

Ett tredje verk modell Enercon E-103 driftsattes i början av september 2018. Beräknad årsproduktion ca 7 200 MWh.

Vindläget är mycket bra med ca 7,4 m/s i årsmedelvind.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt