Projekt

Morkullberget, Norrköping

På höjderna norr om Bråviken planerar vi en vindkraftpark som omfattar fyra verk om ca 5 MW vardera.

Vindmätning visar en årsmedelvind på ca 7,5 m/s.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt