Jordägare

Vindkraft hos dig?

Blåser det bra med rätt förutsättningar
erhåller du en god avkastning.

Vi arrenderar gärna mark för ytterligare etableringar.
Vill du investera i vindkraft har vi ett flertal alternativa förslag.
Ring eller skriv till oss.

Kontakta oss