Projekt

Össjö slätt , Ängelholm

Ansökan omfattar 2 vindkraftverk om 2-3MW vardera.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt