Projekt

Skånum, Falköping

Bygglov och godkänd miljöprövning för två vindkraftverk.

I närområdet till Skånum är åtta Enercon E-53 redan uppförda.
Vi planerar att påbörja byggnation av två vindkraftverk under 2013.

Effekt ca 800 kw vardera.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt