Projekt

Ribbingtorp, Vara

Söder om Naum planeras för tre Enercon E-82.
Ansökan om bygglov och miljöprövning godkänns så snart
försvarsmakten inte har något att erinra.

Tornhöjd 98-108 meter
Rotordiameter 82 meter

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt