Projekt

Örum, Ystad

Enligt kommunens vindkraftplan är platsen lämplig för vindkraft.

Ansöker om Bygglov och miljöprövning.

Vindläget är optimalt. En planerad Enercon E-53 på 0,8 MW med en total höjd på 100 meter beräknas producera 2 800 MWh per år.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt