Projekt

Hemmesdynge, Trelleborg

I Trelleborg kommun planerar vi  för ett Enercon verk modell E-53 alt. E-82 med en effekt om 0,8MW alt. 2,3MW, totalhöjd max 100 meter.

Bygglovet och miljöprövning har vunnit laga kraft.

Vindläget är optimalt.

Beräknad årsproduktion för en E-53 ca 2900MWh och för en E-82 ca 6400MWh.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt