Projekt

Hemmesdynge, Trelleborg

I Trelleborg kommun planerar vi  för ett Enercon verk modell E-53 alt. E-82 med en effekt på 0,8MW alt. 2,3MW, totalhöjd 100 meter.

Miljöprövningen är godkänd och har vunnit laga kraft. Bygglovsansökan är under överprövning.

Vindläget är optimalt.

Beräknad årsproduktion för en E-53 ca 2800MWH och för en ca E-82 6400MWH.

 

 

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt