Projekt

Frostnäs, Gislaved

Nordost om Burseryd planeras det för en vindkraftpark.

Bygglov beviljades och miljöprövning godkändes den 23 juni 2016 för 6 VKV. Domslut från mark-och miljödomstolen 2017-09-12.

Ramström Vind ansöker på nytt. Den 6 april 2018 lämnade vi in en tillståndsansökan med tillhörande MKB för 4 vindkraftverk om ca 3,5MW- 4,2MW vardera med en totalhöjd på 230 meter. Totaleffekt 14MW-16,8MW.

Området består av produktionsskog. Verken beräknas producera totalt ca 54MWh-62MWh/år vilket skulle förse el till ca 6 000 hushåll.

Vindmät med sodor AQ 500. f.o.m april 2015 till september 2016.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt