Projekt

Frostnäs, Gislaved

Nordost om Burseryd planeras det för sex vindkraftverk på ca 2MW vardera.

Bygglov beviljades och miljöprövning godkändes den 23 juni 2016 för 6 VKV. Domslut från mark-och miljödomstolen 2017-09-12

Området består idag av produktionsskog. Verken beräknas producera totalt 30 000 000 kwh/år vilket skulle förse el till ca 3 000 hushåll.

Vindmät med sodor AQ 500. f.o.m april 2015 till september 2016.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt