Projekt

Frostnäs, Gislaved

Nordost om Burseryd har vi erhållit tillstånd för 3 vindkraftverk om 4,2 MW vardera. 

Parken beräknas producera 54 – 62 GWh per år. 

Årsmedelvinden är 7,5 m/s i navhöjd.


Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt