Projekt

Frostnäs, Gislaved Kommun

Nordost om Burseryd planerar vi för en vindkraftpark om 4 vindkraftverk.

Bygglov beviljades och miljöprövning godkändes den 23 juni 2016 för 6 VKV med en totalhöjd på 150 meter. Domslut från mark-och miljödomstolen 2017-09-12.

Ramström Vind ansöker på nytt med högre och större vindkraftverk.

Den 6 april 2018 lämnade vi in en tillståndsansökan med tillhörande MKB för 4 st vindkraftverk om ca 3,5MW- 4,2MW med en totalhöjd på 230 meter. Parkens totala effekt ca 14MW till 16,8MW. Beslut väntas i mars – april 2019

Området består av produktionsskog. Vindkraftsparken beräknas producera ca 54MWh/år till 62MWh/år.

Vindmätt med sodor AQ 500. f.o.m april 2015 till september 2016.


Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt