Projekt

Fagerberg, Nässjö kommun

I Nässjö kommun planeras strax utanför Malmbäck byggnation av ett vindkraftverk på ca 2MW till 3MW.

Bygglov samt godkänd miljöprövning föreligger. Ärendet är under överprövning.

Vindmät med SODAR AQ 500 under 18 månader mellan 2015 och 2016.

Verket beräknas producera ca 6500 MWh/år beroende på fabrikat och storlek.

Referensverk: Enercon E-103
Tornhöjd: ca 98,5 m
Rotordiameter:  103 m
Totalhöjd: Max 150 meter

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt