Projekt

Fagerberg, Nässjö kommun

I Nässjö kommun planerar vi för ett vindkraftverk om ca 2,3MW till 3MW strax utanför Malmbäck.

Bygglov samt godkänd miljöprövning föreligger.

Vindmätning med SODAR AQ 500 har genomförts.

Verket beräknas producera ca 6000MWh/år.

Referensverk: Enercon E-103
Tornhöjd: ca 98,5 m
Rotordiameter:  103 m
Totalhöjd: Max 150 meter

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt