Projekt

Årröd, Hörby

I Hörby planerar vi att uppföra ett verk på 0,8 MW med en totalhöjd på 100 meter.

Enercon-verket kommer att producera ca 2 400 000 kwh/år.

Hobbyverksamheten med veteranflygplan i Sebbarp krånglar utan att vara sakägare i ärendet och har fördröjt handläggningen avsevärt. Ärendet är under överprövning vid Mark- och miljödomstolen, Växjö.

Alla projekt

  • Pågående projekt
  • Färdigställda projekt